Rozen in Suriname

Terugdringen van de import van producten die Suriname zelf kan voortbrengen blijft een streven van landbouwminister Soeresh Algoe. Hij heeft woensdag bezoeken afgelegd aan bedrijven die rozen telen. Jaarlijks worden er zo’n drie miljoen rozen geïmporteerd.

De bewindsman wil met het telen van rozen in kassen, het “fabeltje dat het niet mogelijk zou zijn rozen te telen in Suriname” voor de lokale markt en de export uit de wereld helpen. “Maar eerst moet er worden geprobeerd de lokale markt te voorzien,” zegt Algoe. “Er wordt niet bij stilgestaan wat de teelt van rozen en/of sierteelt voor Suriname kan betekenen.”

Bij zijn bezoek aan het bedrijf Surigreen te Leiding 18 heeft de bewindsman aangeven dat bij de teelt van elke plant het stappenplan van onder andere bemesting en beplanting nauwkeurig moeten worden gevolgd. Er zal in kassen moeten worden geplant om kwalitatief goede oogsten binnen te halen.

Behalve Surigreen, zijn er ook bedrijven in Saramacca en aan de Sumatraweg waar rozen worden geteeld voor de commercie. Prem Binda, voorzitter van de Stichting Tuinbouw en Rozen Suriname, vindt dat de lokale markt met minstens tien tot twaalf commerciële telers kan worden voorzien. Samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal naar mogelijkheden worden gezocht om de teelt van snijbloemen, met name rozen en gerbera’s te stimuleren. Het uiteindelijk doel is om de import van snijbloemen terug te dringen dan wel te vervangen.

Bron: Starnieuws